Стрес? Вчимось мислити позитивно...

10.02.2022   Administrator   Категорія: Для педагогів

Успішний педагог – це педагог, задоволений досягненнями, що подолав ланки професійного самовдосконалення та продовжує працювати над собою. Також успішність можна формувати в процесі особистого вдосконалення педагогів за допомогою практичних вправ.

Стрес супроводжує вчителя у його щоденній роботі, тому вміння його долати, гідно виходити зі стресових ситуацій – важливий аспект самовдосконалення, що забезпечує внутрішню гармонію педагога та високий рівень працездатності.

Підвищити рівень стресостійкості педагог може за допомогою релаксації (аутотренінг, медитація, сміхотерапія, кольоротерапія, аромотерапія, йога, творчі способи самовираження), рекреації (фізкультура, дихальні вправи), катарсису (спілкування з близькими, домашніми тваринами, захоплення мистецтвом).

Крім стресостійкості, успішний педагог має володіти навиками позитивного мислення, котре не тільки корисне для збереження його професійного здоров’я, а й стає прикладом для наслідування вихованцями.

Емоційна саморегуляція педагога повинна відзначатися здатністю стабілізації внутрішнього стану, контролю над власними переживаннями та почуттями, стримування негативних емоцій та демонстрування впевненості у складних непередбачуваних життєвих обставинах.

Тому лише мислинєве програвання педагогом стресових ситуацій дозволяє йому керувати собою. Вольові зусилля вчителя полягають не втому, щоб примушувати себе виконувати певну роботу у відповідних сферах життя, здійснювати професійні ролі, чинити вплив на інших, а й у вмінні за допомогою образного самонавіювання спрямувати потік власних уявлень у конструктивне русло.

Негативне мислення вчителя виснажує його психіку, призводить до самозвинувачення, самознищення та самоз’їдання. Лише оволодіння вчителем саногенним (позитивним) типом мислення сприяє розвитку емоційної саморегуляції та стабілізації емоційного стану.

Для покращення емоційної саморегуляції педагога існує науково-методичні рекомендації з розвитку позитивного мислення фахівця в контексті його професійної діяльності:

 1. Прагніть до усвідомлення того факту, що ніхто з нас не застрахований від життєвих помилок: кожній людині властиво помилятися.
 2. Неможливо завершити важливу справу без віри в успіх.
 3. Часто ваші страждання є результатом власних оцінок життєвих явищ; прагніть до позитивного сприйняття ситуацій, які складаються у вашому як професійному, так і особистому житті.
 4. Намагайтеся бачити причини власних поразок не лише в зовнішніх обставинах, а як результат недосконалого професійного мислення.
 5. Усвідомте, що надмірне реагування на будь-які життєві обставини суттєво ускладнює життєдіяльність кожної людини.
 6. Намагайтесь керувати своїм емоційним станом шляхом збагачення внутрішніх ресурсів.
 7. Намагайтесь слідувати переконанням, що подолання надмірного емоційного напруження можливе шляхом раціонального мислення.
 8. Уникайте у щоденному спілкуванні словесних абстракцій і негативних висновків.
 9. Виявляйте толерантність до фрустрації у різноманітних ситуаціях.
 10. Пам’ятайте, що лише ви є відповідальними за емоційні розлади.
 11. Прагніть не лише до усвідомлення, а й до розпізнавання негативних думок та реакцій.
 12. Розвивайте в собі навички замінювати негативні думки на позитивні.
 13. Пам’ятайте, що будь-яка невдача, яка виникає у вашому житті – це випробування та шлях до вашого вдосконалення.
 14. Не намагайтесь уникати життєвих труднощів, а сприймайте їх як шлях до самозміни та самовдосконалення.
 15. Використовуйте у професійній діяльності прийоми емоційної саморегуляції: раціональний самовплив, образне самонавіювання, раціональний самоаналіз.
 16. Намагайтеся у щоденному житті уникати деструктивної фантазії, оскільки саме вона і призводить до неадекватних вчинків.
 17. Намагайтесь не придушувати негативні образи, а шукати їм альтернативи, які б стимулювали вас приймати конструктивні та виважені педагогічні рішення.

Отже, успішний сучасний педагог – це педагог, котрий самовдосконалює навички гнучкого реагування в стресових ситуаціях, критично і позитивно мислить, системно працює над особистісним зростанням з установкою на самоцінність та віру в свої можливості.

    Стрес Стресостійкість Педагог Рівновага Позитив Самопрограмування