План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

 

Зміст роботи

Термін  виконання

Відповідальні

Залучені

Примітка

1.

Провести засідання кафедр класних керівників на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

Протягом року

Голови кафедр класних керівників 1-11 класів

Класні керівники 1-11 класів

 

18

Розробляти заходи для школярів різної вікової категорії щодо попередження булінгу та насильству

Протягом року

Заст.. директора Макар І.М.

Класні керівники 1-11 класів

пед.організатор Свірська О.В.

 

Класні керівники 1-11 класів

 

19

Проводити соціально-психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх

Протягом року

Практичний психолог

Шевчук С.Б.

Учні 1-11 класів

 

20

Розробити анкети та провести анкетування дитячих колективів щодо виявлення негативної обстановки у школі та проблемних ситуацій

Протягом року

Практичний психолог

Шевчук С.Б.

Учні 1-11 класів

 

21

Розробляти та розповсюджувати інформаційні матеріали з питань рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми

Постійно

Практичний психолог

Шевчук С.Б.

Учні 1-11 класів

 

22

Провести тренінгове заняття з класними керівниками «Як протидіяти булінгу»

Січень

Практичний психолог

Шевчук С.Б.

Класні керівники 5-х класів

 

23

Години психолога «Попередження насильства в родині»

Протягом року

Практичний психолог

Шевчук С.Б.

 

Учні 1-11 класів

 

24

Провести батьківські збори, на яких ознайомити батьків з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України протидії булінгу» від 18.12.2018 №2657- VII

Протягом року

Класні керівники 1-11 класів

Батьки учнів 1-11 класів

 

25

Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей

Протягом року

Класні керівники 1-11 класів

Учні 1-11 класів

 

26

Провести виховні години:

 • «Булінг – що треба знати про нього», «Кібер булінг»
 • «Булінг у дитячому середовищі»
 • «Протиправні дії. Наслідки»
 • Булінг у мільтиплікаційних фільмах» Обговорення мультфільму «Гидке каченя»
 • «Життя без насилля»
 • «Булінг у художніх фільмах – моє співчуття головним героям»

Протягом року

Класні керівники 1-11 класів

Учні 1-11 класів

 

27

Провести години відвертого спілкування за участю офіцерів поліції «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу»

Протягом року

Заст.. директора Макар І.М.

 

Учні 8-11 класів

 

28

Провести зустріч із представниками юстиції. Лекція «STOP булінг!»

Протягом року

Заст.. директора Макар І.М.

 

Учні 9-11 класи

 

29

Конкурс-виставка плакатів на тему «Булінгу скажемо – НІ»

2020

Пед. організатор

Свірська О.В. 

Учнівське самоврядування

Учні 5-10 класів

 

30

Лекція-тренінг по протидії булінгу:

 • Заняття для учнів та учениць 1-х класів «Читання з передбаченням» за казкою Ірен Роздобудько «Дикі образи дикобраза».
 • Заняття для учнів та учениць 2-х класів «Запобігання насильству серед дітей. Правила безпечної поведінки»
 • Інтерактивне заняття для учнів та учениць 4 класів «Стоп булінг»
 • Інтерактивне заняття для учнів та учениць 5 класів «Протидія булінгу в дитячому середовищі»
 • Заняття для учнів та учениць 6-х класів «Запобігання насильству над дітьми»
 • Інтерактивне заняття для учнів та учениць 7-х та 8-х класів «Протидія булінгу в учнівському середовищі»
 • Тренінг-заняття для учнів 9-х класів «Дружба, а не булінг»
 • Інтерактивне заняття для учнів 10-х класів «Життя без насильства»

 

Жовтень-листопад 2020 року

 

Психолог Шевчук С.Б.

 

 

Учні 1-х класів

 

 

 

 

 

 

Учні 2-х класів

 

 

 

 

 

Учні 4-х класів

 

 

 

Учні 5-х класів

 

 

 

 

Учні 6-класів

 

 

 

 

Учні 7-8-х класів

 

 

 

 

 

Учні 9-х класів

 

 

Учні 10-х класів

 

 

 

Наказ «Про запобігання булінгу (цькуванню) в закладі загальної середньої освіти».

Листопад 2020 р

Заступник директора

Макар І.М.

Кл. керівники 1-11 класів

 

 

План заходів тижня протидії булінгу

Листопад 2020 р

Заступник директора

Макар І.М., практичний психолог Шевчук С.Б.

Кл. Керівники 1-11 класів

 

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

 1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. На ім’я директора пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).
 3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликує її засідання.
 4. Копії матеріалів по всім випадкам зберігаються у школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви повідомлення щодо випадку булінгу у закладі освіти

 

 

Директору ТСЗОШ №22

Климчуку О.А.

 

__________________________________

ПІП заявника повністю (вчителя, здобувача освіти, батька, матері)

Домашня адреса:

__________________________________

Контактний телефон:

__________________________________

 

ЗАЯВА

         Я, _____________________ , інформую про випадок булінгу над здобувачем освіти _________________________________________     з боку _______________________ або групи здобувачів освіти: ____

___________________ . 

[Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини]

        

До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

         

Дата                                                                                          Підпис